Whatsapp Whatsapp
Telefon Call Now
התקשר אלינו!

טלפון

+90 552 396 31 32
צור קשר עם MAIL!

E-Mail

[email protected]

DHI היתרונות של השתלת שיער

כאשר אתה מחליט לעשות ניתוח להשתלת שיער, לקבלת מידע יותר על האפשרויות שלך ככל האפשר זה מתרחש עבור מחקר שתתחיל. זה רעיון טוב כי יהיה לך דיון מפורט יותר עם מנתח השיער שלך מנתח כדי למצוא את הדיון המפורט יותר לך. יכול להיות שהותקלתה בהשתלת שיער

פתאום ומצאת הרבי מדי מדע על השתלת שיער DHI (השתלת שיער ישירה)

DHI שיטת השתלת שיער FUE ו (הפקת יחידה פוליקולרית)  FUT (השתלת יחידת זקיקים)

היא אחת מההתפתחויות האחרונות בתחום

DHI מה היא השתלת שיער?

להשטלת שיער ו ההבדל העיקרי הוא הדרך שבה השיער ממוקם FUE, שיטת  DHIכדי להבין את

בהשטלת שיער, הרופה הנותיח להשטלת שיער חותך את הקרקפת והיחידות הפוליקולריות יורכבו על אלה חתכים.  בלי צורך לחתכים אלו כל פעם כדי להשתיל על הקרקפת DHI הטקניקה של השתלת שיער  עמכן,

צריך להשתמש באודות פטנטים. יש להשתמש כשיטת השתלת שיער רובוטית ארטינאטיבית. שיטה זו חושבת את הזווית ו העומק שצריך לפי זקיקים לכל שיער. לכך הזקיקים הרובוטית מוקרים מבחינת הוצאתם את היחידות.

וההבדל העיקרי וזה אופן סידור שיערFUE שיטה להשתלת שיער DHI השתלת שיער

השתלת שיער על ידי רופא נתוח שחותך את הקרקפת כולה ומרכיב את יחידות הזקיקים FUEהשתלת שיער ב

מחייבת לשמוש את כלי ההשתלה הפטנטי בעור הקרקפתDHI על החתיכות. ועם זה טיכניקת השתלת השיער

להשתלת שיער.DHI בכל פעם בלי להזדקק לאיזה חיתוך לפי טיכניקת

יש להשתמש בשיטה השתלת שיער רובוטית אלטירנאטיבית. לפי שיטה זו לכל זקיק יש חשבון עומק וזווית חיוביים. לכן מוקרת שיטה זו ביחידת חילוץ רובוטית פוליקולרית

 

DHI טקניקת ve FUE השתלת שיער

משתמש במנגנון מיוחד כדי להשתלט באופן מלא על הכיוון והעומק והזווית של הזקיק המושתל. DHI

זה יוצר שיער טבעי לחלוטין ומראה טבעי.

כשהשתלים הממולצים יושתלו באזור המוקלט במצב ישירDHI בטקניקה של

השתלים הממולצים יוחזקו בפתרון מיוחד נפתחים דרכים באזור מתאים ואחר כך,FUE בטקניקה של

יושתלו הממולצים שצמחו בדרכים שנפתחו.

אין בשלב גרוב נוסף.DHIב

, כי אפשר לבצע השתלה מיוחדת כלי צורך לפתיחת דרכים. DHI אין דימום ב

DH אין הקרמה ,פגרות או פוסטולאטסיון

להשתלות במפגש אחד זה 2000 השתלהDHI המספר המרבי עם

זה 5000 השתלה לכן מעל 2000 חייבים ליותר מ 2000 השתלות לחולים FUEב

אפשר לקבל יותר מפגישה.DHIעם

יותר מוצלחות ו קלים יותר מבחינת זווית או כיוון. DHI השתלות מיוחדות ב

אין צוך להתגליח, רק נפתח אזור התורם DHIב

יש חיוב לגליח את כל הקרקפת לפני ביצוע השתלהFUE אבל ב

FUE אפשר שיחזור לשגירה רגילה ו יזריז יותר את השתלת השער DHIהחולה שיש לו את טקניקת

DHI היתרונות של השתלת שיער

מותיר את פירוק טוב את רקמת השיער, כך זה מנמך את סיכון שובל.DHIכלי

לא מצרכת איזה החתך.DHIהשתלת שיער

שולטים ב עומק, זווית וכיוון זקיקי השיער המושתלים.DHIכלי

פעולה בטוחה שבסיבוך נמוךDHIהשתלת שיער

 ?DHI האם אני מועמד טוב להשתלת שיער

זה אידיאלי לנשירת שיער מתקדמת. גברים שסובלים מנשירת שיער משך 5 שנים בשל התקרחות DHI

להשתלת שיערDHIמועמדים טובים ליתרון מ

יש אפשרות אחת לגברים החסרי תגובות חיובית לטיפול ראפואי בנשירת שיער.

Whatsapp

Send us a message for further information!

Send Message
Sapphire Hair Clinic Hair Transplant Turkey, DHI Hair Transplant, Sapphire Hair Transplant has 5.00 out of 5 stars 26 Reviews on ProvenExpert.com